• Základní informace
 • Registrace
 • Program
 • Publikace
 • Účastníci
 • Sponzoři
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně
  si Vás dovoluje pozvat na

  25. mezinárodní konferenci
  Moderní baterie, akumulátory a palivové články [ABAF 25th]

  25. - 28. srpna 2024
  Vysoké učení technické v Brně
  Antonínská 1, Brno
  Česká republika

  Profesor Jiří Vondrák

  Jiří Vondrák

  (1935 - 2019)

  Dlouholetý předseda konference ABAF Jiří Vondrák zemřel ve věku 83 let dne 30. června 2019 v Praze.

  Jiří studoval chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a po jejím dokončení v roce 1958 začal pracovat v Ústavu anorganické chemie Československé akademie věd. Zabýval se především elektrochemií vývinu vodíku a elektrochemií oxidů přechodových kovů a jejich interkalačních komponent. V roce 1966 získal titul CSc. a pokračoval ve výzkumu v Ústavu anorganické chemie.

  Postupně zaměřil svou pozornost na interkalace a inzerce iontů do materiálů a dále na elektrochemii sekundárních bateriových systémů Li-ion, systémů s napětím okolo 5V a systémů na bázi Li-S s důrazem na materiál elektrod a optimalizaci vlastností článků. Ve svém výzkumu pokračoval také během několika zahraničních stáží v různých zemích po celé Evropě, např. v Institutu fyzikální chemie a elektrochemie Ruské akademie věd v Moskvě, na univerzitě Lappeenranta ve Finsku, na univerzitě La Sapienza v Římě, na Imperial College v Londýně a v Laboratoire d’Electrochimie Moléculaire du CNRS v Paříži. Kromě těchto stáží byl aktivním účastníkem mnoha mezinárodních projektů, zasedání a konferencí.

  "Jiří byl vědec, který měl hluboké znalosti v oblasti anorganické chemie, velké nadšení pro výzkum a byl důvtipný" říká profesor Vito Di Noto z University v Padově. "Vždy mi bylo potěšením setkat se s Jiřím a hovořit s tímto laskavým, zdvořilým a skromným člověkem. Mezi naše diskuzní témata patřily poslední úspěchy výzkumu v oblasti lithiových baterií, nadcházející konference, politika a mnoho dalšího" vzpomíná profesor Boris Markovsky z Bar-Ilan University v Tel Avivu.

  Po získání titulu DrSc. v roce 1998 začal Jiří pracovat na Vysokém učení technickém v Brně, kde založil výzkumnou skupinu, zabývající se moderními elektrochemickými zdroji energie. Důležitou součástí jeho profesního života byla i jeho výuka. Vedl množství studentů při přípravě bakalářských, diplomových a doktorských prací. Mnoho z nich se stalo lídry ve vlastních akademických výzkumech i v průmyslu. V roce 2000 získal titul docenta a o 5 let později titul řádného profesora.

  Od vzniku studentské skupiny při Elektrochemické společnosti (ECS) na VUT v Brně v roce 2006 působil jako její oficiální poradce. Tato skupina byla jednou z prvních založených mimo USA. Byl autorem nebo spoluautorem 66 článků v ECS Transactions a 78 článků v jiných vědeckých časopisech. Je také spoluautorem 14 vynálezů zapsaných u českého patentového úřadu.

  Po dobu 20 let byl Jiří hlavním organizátorem a předsedou mezinárodní konference ABAF (Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells), pořádané každoročně v Brně ve spolupráci s ISE a ECS. V roce 2019 se konal jubilejní 20. ročník této konference a i ve svém vysokém věku aktivně pomáhal s její přípravou.

  "Profesora Vondráka jsme znali nejen z jeho zajímavých vědeckých publikací, ale také z našich setkání během konferencí ABAF. Byl jejich srdcem a zdrojem energie. Navždy si budu pamatovat jeho nadšení, úsměv, humor a skvělá vystoupení, plná nových originálních nápadů v různých oblastech vědy a techniky" říká profesorka Elena Shembel, prezidentka společnosti Enerize Corporation (USA) a vedoucí Výzkumné laboratoře chemických zdrojů energie USUCT na Ukrajině.

  Díky své vysoké odborné úrovni byl Jiří vyhledávaným recenzentem mnoha vědeckých projektů a prací. Většinu svého času zasvětil vědecké činnosti a také poslední hodiny svého života věnoval psaní recenzí vědeckých publikací.

  Profesor Doron Aurbach z Bar Ilan University v Izraeli to shrnuje: "Komunita lidí z oboru elektrochemie / zdrojů energie ztrácí důležitého kolegu a přítele. Po dobu mnoha let Jiří propagoval vědecké diskuze na vysoké úrovni ve vynikající a velmi příjemné atmosféře v Brně. Byl hlasem pravdy v mnoha vědeckých debatách, týkajících se zdrojů energie, a vždy dokázal rozlišit "signál" a "šum". Věděl, jak přistoupit k důležitým směrům, vzdělával mladé vědce, přispíval k užitečným a plodným diskusím a podporoval hladký tok informací v elektrochemické komunitě a komunitě zdrojů energie. Bude nám chybět jeho smysl pro humor, jeho pohostinnost na mezinárodních setkáních v Brně i jeho moudrost."

  Jiří Vondrák bude velmi chybět jeho manželce Janě, jeho dvěma dětem Janě a Jiřímu, jeho kolegům a studentům na VUT v Brně a celé vědecké komunitě.