• Základní informace
 • Registrace
 • Program
 • Publikace
 • Účastníci
 • Sponzoři
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně
  si Vás dovoluje pozvat na

  25. mezinárodní konferenci
  Moderní baterie, akumulátory a palivové články [ABAF 25th]

  25. - 28. srpna 2024
  Vysoké učení technické v Brně
  Antonínská 1, Brno
  Česká republika

  Vítejte na webových stránkách konference ABAF 25., zaměřené na moderní baterie a elektrochemické technologie!

  Konference se bude konat od 25. do 28. srpna 2024 v Brně, České republice pod záštitou rektora VUT.

  Konference bude opět obsahovat soutěž o nejlepší poster "Best Poster by Young Scientists" pro mladé vědce do 35 let věku.

  Jednacím jazykem bude angličtina a plánujeme opět publikovat vybrané výzkumné práce z konference ve speciálním vydání časopisu Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly.

  Hlavní oblasti zájmu konference jsou výzkum a vývoj materiálů určených pro moderní elektrochemické zdroje proudu, nové poznatky na poli materiálů pro klasické baterie a jejich vlastnosti, iontové kapaliny a jejich použití, nekonvenční zdroje elektrické energie včetně fotovoltaických systémů, koroze materiálů v různých prostředích, aplikace velkého rozsahu v oblasti transportu a ukládání energie a speciální elektrochemické technologie.

  Konference se bude konat v v budově rektorátu VUT v Brně, Antonínská 1, Brno, Česká republika.

  Registrace je otevřena zde.


  Užší organizační výbor

  Předseda: Tomáš Kazda, kazda@vut.cz
  Místopředsedkyně: Marie Sedlaříková, sedlara@vut.cz
  Manažer pro finance a administrativu: František Klein, frantisek.klein@aba-brno.cz
  Editor knihy abstraktů: Vítězslav Novák, novakv@vut.cz