• Základní informace
 • Registrace
 • Program
 • Publikace
 • Účastníci
 • Sponzoři
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně
  si Vás dovoluje pozvat na

  24. mezinárodní konferenci
  Moderní baterie, akumulátory a palivové články [ABAF 24]

  27. - 30. srpna 2023
  Vysoké učení technické v Brně
  Technická 12, Brno
  Česká republika

  Vítejte na webových stránkách konference ABAF 24, zaměřené na moderní baterie a elektrochemické technologie!

  Konference se bude konat od 27. do 30. srpna 2023 v Brně, České republice.

  Mezinárodní společnost pro elektrochemii (ISE) bude opět sponzorovat soutěž o nejlepší poster mladých vědců.

  Jednacím jazykem bude angličtina a vybrané výzkumné práce z konference budou publikovány ve speciálním vydání časopisu Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly.

  Hlavní oblasti zájmu konference jsou výzkum a vývoj materiálů určených pro moderní elektrochemické zdroje proudu, nové poznatky na poli materiálů pro klasické baterie a jejich vlastnosti, iontové kapaliny a jejich použití, nekonvenční zdroje elektrické energie včetně fotovoltaických systémů, koroze materiálů v různých prostředích, aplikace velkého rozsahu v oblasti transportu a ukládání energie, elektrochromismus a speciální elektrochemické technologie.

  Konference se bude konat v prostorách Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, Technická 12, Brno, Česká republika.

  Registrace je otevřena zde.


  Užší organizační výbor

  Předseda: Tomáš Kazda, kazda@vut.cz
  Místopředsedkyně: Marie Sedlaříková, sedlara@vut.cz
  Manažer pro finance a administrativu: František Klein, frantisek.klein@aba-brno.cz
  Editor knihy abstraktů: Vítězslav Novák, novakv@vut.cz