• Základní informace
 • Registrace
 • Program
 • Publikace
 • Účastníci
 • Sponzoři
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s Mezinárodní společností pro elektrochemii (ISE) si Vás dovolují pozvat na

  23. mezinárodní konferenci
  Moderní baterie, akumulátory a palivové články [ABAF 23]

  21. - 24. srpna 2022
  Vysoké učení technické v Brně
  Technická 12, Brno
  Česká republika

  Kontakty

  Vědecký program

  Předsedkyně konference ABAF 23rd
  doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc.
  Ústav elektrotechnologie
  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  Technická 10, 616 00 Brno
  Česká Republika

  e-mail: sedlara@feec.vutbr.cz
  Tel: +420 776 279 055
  Fax: +420 541 146 147

  Organizace konference

  Předsedkyně konference ABAF 23rd
  doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc.
  Ústav elektrotechnologie
  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  Technická 10, 616 00 Brno
  Česká Republika

  e-mail: sedlara@feec.vutbr.cz
  Tel: +420 776 279 055
  Fax: +420 541 146 147

  Finance a administrativa

  Manažer pro finance a administrativu konference ABAF 23rd
  Ing. František Klein
  e-mail: abaf.brno@gmail.com
  Fax: +420 541 146 147