• Základní informace
 • Registrace
 • Program
 • Publikace
 • Účastníci
 • Sponzoři
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s Mezinárodní společností pro elektrochemii (ISE) si Vás dovolují pozvat na

  23. mezinárodní konferenci
  Moderní baterie, akumulátory a palivové články [ABAF 23]

  21. - 24. srpna 2022
  Vysoké učení technické v Brně
  Technická 12, Brno
  Česká republika

  Sborník konference ABAF 23rd je k dispozici ke stažení zde.

  Příprava abstraktů

  Abstrakty by měly být připraveny ve formátu Microsoft Word. Jejich délka by neměla přesáhnout 3 strany a měly by být nahrány na stránky konference ABAF nejpozději 29. července 2022. Položka "Upload abstraktu" se zobrazí po přihlášení do účtu účastníka na stránkách konference. Rozhodli jsme se zachovat dlouholeté formátování abstraktů, které jsme používali už v předchozích letech: formátování abstraktu.


  Příprava plných textů pro publikaci

  Plné texty musí být založeny na přednáškách / posterech prezentovaných na konferenci ABAF a měly by obsahovat více detailů, než abstrakty. Typická délka je 7-9 stran. Upozorňujeme, že formátování plných textů se pro rok 2022 zcela změnilo, a to v souladu s požadavky Journal of Physics: Conference Series. Podrobné instrukce pro autory se nachází zde a formát finálního dokumentu je zde.

  Mějte prosím na vědomí, že odesláním příspěvku k publikaci v časopise Journal of Physics: Conference Series dávájí autoři najevo souhlas se všemi podmínkami Proceedings Publication License, včetně všech vašich spoluautorů.