• Základní informace
 • Program
 • Publikace
 • Účastníci
 • Sponzoři
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s Mezinárodní společností pro elektrochemii (ISE) si Vás dovolují pozvat na

  22. mezinárodní konferenci
  Moderní baterie, akumulátory a palivové články [ABAF 22]

  22. - 25. srpna 2021
  Vysoké učení technické v Brně
  Technická 12, Brno
  Česká republika

  Sborník konference ABAF 22nd je k dispozici ke stažení zde.

  Harmonogram publikace 2021

  Stránka na vkládání příspěvků autory otevřena: 5. září 2021

  Stránka na vkládání příspěvků autory uzavřena: 19. září 2021

  Recenzování příspěvků ukončeno: 17. října 2021

  Předpokládané vydání ECS Transactions: 30. listopadu 2021


  Příprava abstraktů

  Abstrakty by měly být připraveny ve formátu Microsoft Word. Jejich délka by neměla přesáhnout 3 strany a měly by být nahrány na stránky konference ABAF nejpozději 26. července 2021. Položka "Upload abstraktu" se zobrazí po přihlášení do účtu účastníka na stránkách konference.


  Příprava plných textů pro publikaci

  Plné texty musí být založeny na přednáškách / posterech prezentovaných na konferenci ABAF a měly by obsahovat více detailů, než abstrakty. Typická délka je 7-9 stran. Při přípravě plného textu, prosím, dodržujte následující pokyny:

  1. Dokument k publikaci připravte ve formátu Microsoft Word s použitím této šablony: ECST Manuscript template (velikost stránky, okraje, font, řádkování, zarovnání textu ...).

  2. V dokumentu nesmí být žádná záhlaví, zápatí ani čísla stránek.

  3. Dokument by měl začínat tučně zvýrazněným názvem příspěvku s velkými počátečními písmeny (kromě předložek), následovaným jmény autorů a jejich institucí. Tyto tři položky by na stránce měly být vycentrovány.

  4. Následovat by měl krátký abstrakt (ne více než 150 slov) v úzkém formátu (11.5 cm širokém).

  5. Všechny odstavce by od sebe měly být oddělený práznými řádky. S výjimkou abstraktu a prvního odstavce by měl být první řádek každého odstavce odsazen o ekvivalent pěti mezer doprava.

  6. Názvy všech částí by měly být napsány s velkými počátečními písmeny (kromě předložek). Názvy hlavních kapitol by měly být napsány tučně a vycentrovány na samostatném řádku, názvy druhé úrovně podtrženy a zarovnány doleva na samostatném řádku, případné názvy třetí úrovně podtrženy a zarovnány doleva na stejném řádku, jako pokračující text. Nad každou hlavní kapitolou by měly být dva prázdné řádky.

  7. Všechny obrázky se musí vejít mezi okraje stránky (stejné, jako zbývající text) a měly by být pojmenovány: "Figure 1.", "Figure 2.", ... včetně odkazů na ně v textu. Popisy obrázků by měly být zarovnány vlevo, pokud jsou delší než jeden řádek. Pokud jsou kratší, měly by být na stránce vycentrovány. Pokud je to možné, neměla by být barva jediným odlišovadlem u grafů s barevnými čárami a tečkami, tak aby případný černobílý tisk neučinil tyto grafy nečitelnými (včetně popisu v legendě).

  8. Všechny tabulky se musí vejít mezi okraje stránky a měly by být pojmenovány: "TABLE I.", "TABLE II.", ... Formátování tabulek by mělo být uděláno podle příkladu v šabloně ECST Manuscript template.

  9. Všechny rovnice musí být napsány na samostatných řádcích, vycentrovány a odděleny od zbytku textu prázdným řádkem nad i pod rovnicí. Měly by být vzestupně očíslovány s čísly v hranatých závorkách: [1], [2], ... umístěnými na pravém okraji stránky.

  10. Všechny reference v textu by měly být vzestupně očíslovány s čísly v kulatých závorkách: (1), (2), ... Seznam referencí na konci textu by měl být zformátován podle příkladu v šabloně ECST Manuscript template.

  Více podrobností k formátování naleznete v instrukcích pro autory: ECST author instructions.