• Základní informace
 • Registrace
 • Program
 • Publikace
 • Účastníci
 • Sponzoři
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně
  si Vás dovoluje pozvat na

  24. mezinárodní konferenci
  Moderní baterie, akumulátory a palivové články [ABAF 24]

  27. - 30. srpna 2023
  Vysoké učení technické v Brně
  Technická 12, Brno
  Česká republika

  Sborník konference ABAF 24th je k dispozici ke stažení zde.

  Příprava abstraktů

  Abstrakty by měly být připraveny ve formátu Microsoft Word. Jejich délka by neměla přesáhnout 3 strany a měly by být nahrány na stránky konference ABAF nejpozději 24. července 2023. Položka "Upload abstraktu" se zobrazí po přihlášení do účtu účastníka na stránkách konference.

  Při přípravě abstraktu můžete použít způsob formátování, který jsme používali už v předchozích letech: formátování abstraktu.


  Příprava plných textů pro publikaci

  Plné texty musí být založeny na přednáškách / posterech prezentovaných na konferenci ABAF a měly by obsahovat více detailů, než abstrakty. Typická délka je 7-9 normostran. Upozorňujeme, že formátování plných textů se pro rok 2023 opět zcela změnilo, a to v souladu s požadavky pro publikace "Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly". Podrobné instrukce pro autory se nachází zde a formát finálního dokumentu je zde.