• Základní informace
 • Registrace
 • Program
 • Publikace
 • Účastníci
 • Sponzoři
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně
  si Vás dovoluje pozvat na

  25. mezinárodní konferenci
  Moderní baterie, akumulátory a palivové články [ABAF 25th]

  25. - 28. srpna 2024
  Vysoké učení technické v Brně
  Antonínská 1, Brno
  Česká republika

  Příprava abstraktů

  Abstrakty by měly být připraveny ve formátu Microsoft Word. Jejich délka by neměla přesáhnout 3 strany a měly by být nahrány na stránky konference ABAF nejpozději 21. července 2024. Položka "Upload abstraktu" se zobrazí po přihlášení do účtu účastníka na stránkách konference.

  Při přípravě abstraktu můžete použít způsob formátování, který jsme používali už v předchozích letech: formátování abstraktu.


  Příprava plných textů pro publikaci

  Plné texty musí být založeny na přednáškách / posterech prezentovaných na konferenci ABAF a měly by obsahovat více detailů, než abstrakty. Typická délka je 7-9 normostran. Formátování plných textů by mělo být v souladu s požadavky pro publikace "Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly". Podrobné instrukce pro autory se nachází zde a formát finálního dokumentu je zde.