• Obecné informace
 • Registrace
 • Program
 • Publikace
 • Účastníci
 • Sponzoři
 • Workshop
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií ve spolupráci s International Society of Electrochemistry (I.S.E.) si Vás dovolují pozvat na

  19. mezinárodní konferenci
  Moderní baterie, akumulátory a palivové články [ABAF 19th]

  26. - 29. srpna 2018
  Vysoké učení technické v Brně
  Antonínská 1, Brno
  Česká republika

  Příprava materiálů pro publikování v konferenčním sborníku a ECS Transactions

  Postupujte podle pokynů uvedených na této adrese:

  http://ecsdl.org/site/ecs/author_instructions.xhtml

  Šablonu lze stáhnout na této adrese.