• Základní informace
 • Program
 • Publikace
 • Účastníci
 • Sponzoři
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s Mezinárodní společností pro elektrochemii (ISE) si Vás dovolují pozvat na

  22. mezinárodní konferenci
  Moderní baterie, akumulátory a palivové články [ABAF 22]

  22. - 25. srpna 2021
  Vysoké učení technické v Brně
  Technická 12, Brno
  Česká republika

  Vítejte na webových stránkách konference ABAF 22, zaměřené na moderní baterie a elektrochemické technologie! Všechny informace ohledně pandemie COVID-19 jsou umístěny ve zvláštní COVID-19 sekci.

  Konference se bude konat od 22. do 25. srpna 2021 v Brně, České republice. Konference proběhne s osobní účastí a autorskými přednáškami, pokud Evropu a Českou republiku v létě tvrdě nezasáhne nějaká nová vlna pandemie COVID-19.

  Konference bude organizována ve spolupráci s Mezinárodní společností pro elektrochemii (ISE) a Elektrochemickou společností (ECS).

  Jednacím jazykem bude angličtina.

  Hlavní oblasti zájmu konference jsou výzkum a vývoj materiálů určených pro moderní elektrochemické zdroje proudu, nové poznatky na poli materiálů pro klasické baterie a jejich vlastnosti, iontové kapaliny a jejich použití, nekonvenční zdroje elektrické energie včetně fotovoltaických systémů, koroze materiálů v různých prostředích, aplikace velkého rozsahu v oblasti transportu a ukládání energie, elektrochromismus a speciální elektrochemické technologie.

  Konference se bude konat v prostorách Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, Technická 12, Brno, Česká republika.


  Užší organizační výbor

  Předsedkyně: Marie Sedlaříková, sedlara@feec.vutbr.cz., +420 776 279 055, FAX +420 541 146 147
  Místopředseda: Tomáš Kazda, kazda@feec.vutbr.cz.
  Manažer pro finance a administrativu: František Klein, abaf.brno@gmail.com
  Editor knihy abstraktů: Vítězslav Novák, novakv@feec.vutbr.cz