• Obecné informace
 • Registrace
 • Program
 • Publikace
 • Účastníci
 • Sponzoři
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií ve spolupráci s International Society of Electrochemistry (I.S.E.) si Vás dovolují pozvat na

  20. mezinárodní konferenci
  Moderní baterie, akumulátory a palivové články [ABAF 20th]

  25. - 28. srpna 2019
  Vysoké učení technické v Brně
  Antonínská 1, Brno
  Česká republika

  Vítejte na konferenci ABAF 20, zaměřené na moderní baterie a elektrochemické technologie!

  Mezinárodní konference "Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells 20th" (Moderní baterie, akumulátory a palivové články č. 20) se bude konat od 25. do 28. srpna 2019 v Brně.

  Konference bude organizována ve spolupráci s Mezinárodní společností pro elektrochemii (ISE) a Elektrochemickou společností (ECS).

  Jednacím jazykem bude angličtina.

  Hlavní oblasti zájmu tohoto ročníku konference ABAF 19 budou výzkum a vývoj materiálů určených pro moderní elektrochemické zdroje proudu, nové poznatky na poli materiálového výzkumu, v aplikované elektrochemii, v oblasti koroze, příprava a vlastnosti nanomateriálových struktur, nekonvenční zdroje elektrické energie včetně fotovoltaických systémů, iontové kapaliny a jejich vlastnosti, náhrada lithia sodíkem nebo jinými kovy v bateriích, elektrochromismus a praktické použití elektrochemických zdrojů energie včetně všech jejich aplikací. Aplikace velkého rozsahu v oblasti transportu a ukládání energie a speciální elektrochemické technologie budou zahrnuty rovněž.

  Konference se bude konat v budově rektorátu VUT v Brně, Antonínská 1.

  Registrace je otevřena zde.


  Užší organizační výbor

  Předseda: Jiří Vondrák, vondrakj@feec.vutbr.cz, +420 607 285 434, FAX +420 541 146 147
  Místopředsedkyně: Marie Sedlaříková, sedlara@feec.vutbr.cz., +420 776 279 055, FAX +420 541 146 147
  Manažer pro finance a administrativu: František Klein, abaf.brno@gmail.com
  Editor knihy abstraktů: Vítězslav Novák, novakv@feec.vutbr.cz