• Základní informace
 • Registrace
 • Program
 • Publikace
 • Účastníci
 • Sponzoři
 • Mediální partneři
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s Mezinárodní společností pro elektrochemii (ISE) si Vás dovolují pozvat na

  20. mezinárodní konferenci
  Moderní baterie, akumulátory a palivové články [ABAF 20th]

  25. - 28. srpna 2019
  Vysoké učení technické v Brně
  Antonínská 1, Brno
  Česká republika

  Vítejte na webových stránkách konference ABAF 20th, zaměřené na moderní baterie a elektrochemické technologie!

  Konference se bude konat od 25. do 28. srpna 2019 v Brně, České republice.

  Konference bude organizována ve spolupráci s Mezinárodní společností pro elektrochemii (ISE) a Elektrochemickou společností (ECS).

  Jednacím jazykem bude angličtina.

  Hlavní oblasti zájmu konference jsou výzkum a vývoj materiálů určených pro moderní elektrochemické zdroje proudu, nové poznatky na poli materiálového výzkumu, v aplikované elektrochemii, v oblasti koroze, příprava a vlastnosti nanomateriálových struktur, nekonvenční zdroje elektrické energie včetně fotovoltaických systémů, iontové kapaliny a jejich vlastnosti, náhrada lithia sodíkem nebo jinými kovy v bateriích, elektrochromismus a praktické použití elektrochemických zdrojů energie včetně jejich aplikací. Aplikace velkého rozsahu v oblasti transportu a ukládání energie a speciální elektrochemické technologie budou zahrnuty také.

  Konference se bude konat v budově rektorátu VUT v Brně, Antonínská 1, Brno, Česká republika.

  Registrace je otevřena zde.


  Užší organizační výbor

  Předsedkyně: Marie Sedlaříková, sedlara@feec.vutbr.cz., +420 776 279 055, FAX +420 541 146 147
  Místopředseda: Tomáš Kazda, kazda@feec.vutbr.cz.
  Manažer pro finance a administrativu: František Klein, abaf.brno@gmail.com
  Editor knihy abstraktů: Vítězslav Novák, novakv@feec.vutbr.cz