• Obecné informace
 • Registrace
 • Program
 • Publikace
 • Účastníci
 • Sponzoři
 • Mediální partneři
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií ve spolupráci s International Society of Electrochemistry (I.S.E.) si Vás dovolují pozvat na

  19. mezinárodní konferenci
  Moderní baterie, akumulátory, palivové články a speciální elektrochemické technologie [ABAF 19th]

  26. - 29. září 2018
  Vysoké učení technické v Brně
  Antonínská 1, Brno
  Česká republika

  Vítejte na konferenci ABAF 19, zaměřené na moderní baterie a elektrochemické technologie!

  Mezinárodní konference "Advanced Batteries, Accumulators, Fuel Cells and Special Electrochemical Technologies 19th" (Moderní baterie, akumulátory, palivové články a speciální elektrochemické technologie č. 19) se bude konat od 26. do 29. září 2018 v Brně.

  Konference bude ko-sponzorována Mezinárodní společností pro elektrochemii (I.S.E. - soutěž o nejlepší prezentovaný poster mladých vědců) a Elektrochemickou společností (ECS - publikování v časopise ECS Transactions).

  Jednacím jazykem je angličtina.

  Hlavní oblastí zájmu tohoto ročníku konference ABAF 19 bude výzkum a vývoj materiálů určených pro moderní elektrochemické zdroje proudu, nové poznatky na poli materiálového výzkumu, v aplikované elektrochemii, v oblasti koroze, příprava a vlastnosti nanomateriálových struktur, nekonvenční zdroje elektrické energie včetně fotovoltaických systémů, iontové kapaliny a jejich vlastnosti, náhrada lithia sodíkem v bateriích, elektrochromismus a praktické použití elektrochemických zdrojů energie včetně všech jejich aplikací. Jako nové téma budou přidány speciální elektrochemické technologie.

  Konference se bude konat v budově rektorátu VUT v Brně, Antonínská 1.

  Registrace je otevřena zde.


  Organizátoři

  Předseda: Jiří Vondrák, vondrakj@feec.vutbr.cz, +420 607 285 434
  Místopředsedkyně: Marie Sedlaříková, sedlara@feec.vutbr.cz., +420 776 279 055, FAX +420 4114 6147
  Manažer pro finance a administrativu: František Klein, abaf.brno@gmail.com
  Editor knihy abstraktů: Vítězslav Novák, novakv@feec.vutbr.cz